1.130.000.000
  • Tiêu thụ: 8,40 L/100km
  • Giá từ: 1.130.000.000 VNĐ
Tìm hiểu thêm