698.000.000
  • Tiêu thụ: 6,90L/100Km
  • Giá từ: 698.000.000 VNĐ
Tìm hiểu thêm