825.000.000
  • Tiêu thụ: 8,48L/100Km
  • Giá từ: 825.000.000 VNĐ
Tìm hiểu thêm